Voorwoord/Foreword

  • J.C.M.D. Du Plessis Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal

Abstract

In Lexikos 17 verskyn 'n spesiale afdeling "Leksikofokus" bestaande uit tien artikels wat handel oor publikasies van die African Languages Research Insti-tute (ALRI) by die Universiteit van Zimbabwe, Harare. Hierdie Supplement tot Lexikos 19 is 'n voortsetting van daardie afdeling waarin huidige en vroeëre ALRI-personeellede die probleme bespreek wat hulle teëgekom en die oplos-sings wat hulle hiervoor gevind het tydens die samestelling van baanbrekers-woordeboeke in die twee hoof- inheemse Zimbabwiese tale, Sjona en Ndebele.
Published
2011-10-20
How to Cite
Du Plessis, J. (2011). Voorwoord/Foreword. Lexikos, 19(1). https://doi.org/10.5788/19-1-174
Section
Redaksioneel/Editorial