HAT veertig jaar — 'n persoonlike oorsig

  • F.F Odendal Emeritus professor in die Afrikaanse en Nederlandse Taalkunde, Voormalige Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL), WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL)

Abstract

Opsomming: In 2005 was dit 40 jaar sedert die verskyning van die eerste uitgawe van HAT (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal), onder redakteurskap van P.C. Schoonees, C.J. Swanepoel, S.J. du Toit en C.M. Booysen. Die ontwikkeling voor hierdie publikasie en daarna van HAT 2 en 3 onder die alleenredakteurskap van F.F. Odendal en van HAT 4 en 5 onder die gesamentlike redakteurskap van Odendal en R.H. Gouws, word oorsigtelik geskets.Sleutelwoorde: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL), WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL)Abstract: HAT Forty Years ? A Personal Survey. In 2005 it has been 40 years since the publication of the first edition of HAT (Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal), then with P.C. Schoonees, C.J. Swanepoel, S.J. du Toit and C.M. Booysen as editors. The development before this publication and subsequently of HAT 2 and 3 under the sole editorship of F.F. Odendal and of HAT 4 and 5 under the combined editorship of Odendal and R.H. Gouws is synoptically sketched.Keywords: HAT (VERKLARENDE HANDWOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL), WAT (WOORDEBOEK VAN DIE AFRIKAANSE TAAL)
How to Cite
Odendal, F. (1). HAT veertig jaar — ’n persoonlike oorsig. Lexikos, 16. https://doi.org/10.5788/16-0-663
Section
Lexikovaria/Lexicovaria