Compiling a Bidirectional Dictionary Bridging English and the Sotho Languages: A Viability Study

  • D.J Prinsloo Departement Afrikaans en Nederlands, Stellenbosch Universiteit, Stellenbosch, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: SOTHO LANGUAGES, NGUNI LANGUAGES, BILINGUAL DICTIONARIES, COMMUNICATIVE EQUIVALENCE, CORPORA, USER PERSPECTIVE

Abstract

Abstract: The aim of this article is to investigate the viability of the compilation of a single bidirectional dictionary with a single lemma list for the Sesotho sa Leboa, Setswana and Sesotho ? English side and a simultaneous treatment of the three Sotho languages in the articles of the English lemmas in the English ? Sesotho sa Leboa, Setswana and Sesotho side of the dictionary. Specific attention will be given to selected macrostructural and microstructural aspects of such a compilation. Keywords: SOTHO LANGUAGES, NGUNI LANGUAGES, BILINGUAL DICTIONARIES, COMMUNICATIVE EQUIVALENCE, CORPORA, USER PERSPECTIVE Opsomming: Die samestelling van 'n tweerigtingwoordeboek wat Engels en die Sothotale oorbrug: 'n Lewensvatbaarheidstudie. Die doel van hierdie artikel is om die lewensvatbaarheid van die samestelling van 'n enkele tweerigtingwoordeboek met 'n enkele lemmalys vir die Sesotho sa Leboa, Setswana en Sesotho ? Engelse kant en 'n gelyktydige bewerking van die drie Sothotale in die artikels van die Engelse lemmas in die Engels ? Sesotho sa Leboa, Setswana en Sesotho kant van die woordeboek te ondersoek. Besondere aandag sal aan geselekteerde makrostrukturele en mikrostrukturele aspekte van so 'n samestelling gegee word. Sleutelwoorde: SOTHOTALE, NGUNITALE, TWEETALIGE WOORDEBOEKE, KOMMUNIKATIEWE EKWIVALENSIE, KORPUSSE, GEBRUIKERSPERSPEKTIEF
How to Cite
Prinsloo, D. (1). Compiling a Bidirectional Dictionary Bridging English and the Sotho Languages: A Viability Study . Lexikos, 16. https://doi.org/10.5788/16-0-656
Section
Artikels/Articles