The Lexicographic Treatment of Quantitative Pronouns in Zulu

  • Gilles-Maurice de Schryver Department of African Languages and Cultures, Ghent University, Ghent, Belgium; Xhosa Department, University of the Western Cape, Bellville, Republic of South Africa; and TshwaneDJe HLT, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: LEXICOGRAPHY, DICTIONARY, BILINGUAL, CORPUS, LEMMATIZATION, FREQUENCY, ZULU (ISIZULU), ENGLISH, QUANTITATIVE PRONOUN, INCLUSIVE QUANTITATIVEPRONOUN, EXCLUSIVE QUANTITATIVE PRONOUN, (INCLUSIVE) NUMERALQUANTITATIVE PRONOUN, USER-FRIENDLY

Abstract

Abstract: In Zulu, there are three kinds of quantitatives: inclusive, exclusive and numeral. For the lemmatization of these, even existing traditional dictionaries felt the need to move away from a pure 'stem' approach towards a 'word' approach. In a new Zulu–English dictionary project, this is not only confirmed, but is taken one step further with particular attention to the microstructure.Keywords: LEXICOGRAPHY, DICTIONARY, BILINGUAL, CORPUS, LEMMATIZATION,FREQUENCY, ZULU (ISIZULU), ENGLISH, QUANTITATIVE PRONOUN, INCLUSIVE QUANTITATIVEPRONOUN, EXCLUSIVE QUANTITATIVE PRONOUN, (INCLUSIVE) NUMERALQUANTITATIVE PRONOUN, USER-FRIENDLYSamenvatting: De lexicografische behandeling van kwantitatieve pronominain Zoeloe. In Zoeloe zijn er drie soorten kwantitatieven: inclusieve, exclusieve en numerieke.Voor de lemmatisatie daarvan voelden zelfs bestaande traditionele woordenboeken de noodom stam-lemmatisatie te verlaten voor woord-lemmatisatie. In een nieuw Zoeloe–Engels woordenboekprojectwordt dit niet alleen bevestigd, doch wordt ook een stap verder gegaan, met bijzondereaandacht voor de microstructuur.Sleutelwoorden: LEXICOGRAFIE, WOORDENBOEK, TWEETALIG, CORPUS, LEMMATISATIE,FREQUENTIE, ZOELOE, ENGELS, KWANTITATIEF PRONOMEN, INCLUSIEFKWANTITATIEF PRONOMEN, EXCLUSIEF KWANTITATIEF PRONOMEN, (INCLUSIEF)NUMERIEK KWANTITATIEF PRONOMEN, GEBRUIKSVRIENDELIJK
How to Cite
de Schryver, G.-M. (1). The Lexicographic Treatment of Quantitative Pronouns in Zulu. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-478
Section
Artikels/Articles