E-dictionaries and Phonolexicographic Needs of EFL Users

  • Włodzimierz Sobkowiak School of English, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Keywords: E-DICTIONARIES, EFL, ENGLISH, PHONOLEXICOGRAPHY, PHONETIC ACCESS, PRONUNCIATION IN DICTIONARIES

Abstract

Abstract: The phonetic aspect of (EFL) dictionaries is among the most seriously underrated and underdeveloped in (meta)lexicography. Pertinent bibliography is scant and even the best learner dictionaries are found wanting on a number of counts. This contribution is both a summary of my thirteen-year-long research into (pedagogical) phonolexicography and a look ahead. The current state-of-the-art in phonolexicography is presented with particular attention paid to how the leading pedagogical EFL e-dictionaries relate to the actual and potential phonolexicographic needs of their users, both students and teachers.The main themes are: (a) the specificity of phonolexicographic needs of (Polish) EFL users, (b) phonetic representation, both graphic and acoustic, in dictionaries and its problems, (c) pho-netic access, i.e. querying the contents of the dictionary via the phonetic code, (d) didactic aspects of phonolexicographic information, i.e. its use in teaching and learning (EFL) pronunciation.Keywords: E-DICTIONARIES, EFL, ENGLISH, PHONOLEXICOGRAPHY, PHONETIC ACCESS, PRONUNCIATION IN DICTIONARIESOpsomming: E-woordeboeke en fonoleksikografiese behoeftes van EVT-gebruikers. Die fonetiese aspek van (EVT-)woordeboeke is van die ernstigste onderskatte en onderontwikkelde in die (meta)leksikografie. Tersaaklike bibliografiese besonderhede is skaars en selfs die beste aanleerderswoordeboeke blyk gebrekkig in 'n aantal opsigte te wees. Hierdie bydrae is sowel 'n opsomming van my dertien-jaar-lange navorsing oor (opvoedkundige) fonoleksikogra-fie as 'n blik vorentoe. Die huidige stand van sake in fonoleksikografie word aangebied met beson-dere aandag gewy aan hoe die toonaangewende opvoedkundige EVT-e-woordeboeke verband hou met die werklike en potensiële fonoleksikografiese behoeftes van hul gebruikers, sowel leerders as onderwysers.Die hoofonderwerpe is (a) die spesifieke aard van die fonoleksikografiese behoeftes van (Poolse) EVT-gebruikers, (b) die fonetiese weergawe, sowel grafies as akoesties, in woordeboeke en die probleme daarmee, (c) die fonetiese toegang, d.w.s. die raadpleging van die inhoud van die woordeboek deur middel van die fonetiese kode, en (d) die didaktiese aspekte van die fonoleksiko-logiese inligting, d.w.s. die gebruik daarvan in die onderrig en leer van (EVT-)uitspraak.Sleutelwoorde: E-WOORDEBOEKE, ENGELS, EVT, FONOLEKSIKOGRAFIE, FONETIESE TOEGANG, UITSPRAAK IN WOORDEBOEKE
How to Cite
Sobkowiak, W. (1). E-dictionaries and Phonolexicographic Needs of EFL Users. Lexikos, 17. https://doi.org/10.5788/17-0-1168
Section
Artikels/Articles