Author Details

Swanepoel, Piet, South Africa

  • Vol 7 (1997) - Resensies/Reviews
    Hausmann, F.J., O. Reichmann, H.E. Wiegand en L. Zgusta (Reds.). Worterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / Dictionaries: An International Encyclopedia of Lexicography / Dictionnaires: Encyclopedie internationale de lexicographie.
    Abstract  PDF
  • Vol 5 (1995) - Resensieartikels/Review Articles
    'n Eksegese van 'n leksikografiese metode: Die WAT en die probleem van ensiklopedisiteit in die verklarende linguistiese woordeboek
    Abstract  PDF