Author Details

Swart, Corlietha, Departement Afrikaans, Vista Universiteit, Bloemfontein, Republiek van Suid-Afrika, South Africa

  • Vol 13 (2003) - Lexikonotas/Lexiconotes
    Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in 'n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*
    Abstract  PDF