The Compilation of Electronic Dictionaries for the African Languages

  • D.J.. Prinsloo Department of African Languages, University of Pretoria, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: ELECTRONIC DICTIONARY, LEXICOGRAPHY, DATA RETRIEVAL, LEMMATIZATION, CD-ROM, ACCESS ROUTE, POP-UP FUNCTIONALITIES, POP-UP SCREENS, EDUTAINMENT, CROSS-REFERENCING, INFORMATION RETRIEVAL, ENCODING, DECODING, AFRICAN LANGUAGES, NAVIGATION BAR

Abstract

Abstract: Lexicographers increasingly acknowledge the enormous potential of electronic dictionaries. The great capacity and speed characteristic of electronic products, combined with enhanced query and data retrieval technology, pave the way to a new generation of dictionaries unimagined in the paper-dictionary era. It is amazing to see how many of the lexicographer's greatest obstacles disappear in the electronic dictionary. This article will, firstly, attempt to give a perspective on typical features of electronic dictionaries. Secondly, electronic-dictionary entries will be designed as a solution to some of the most burning lemmatization problems encountered by lexicographers for African languages in paper dictionaries.Keywords: ELECTRONIC DICTIONARY, LEXICOGRAPHY, DATA RETRIEVAL, LEMMATIZATION, CD-ROM, ACCESS ROUTE, POP-UP FUNCTIONALITIES, POP-UP SCREENS, EDUTAINMENT, CROSS-REFERENCING, INFORMATION RETRIEVAL, ENCODING, DECODING, AFRICAN LANGUAGES, NAVIGATION BAR.Opsomming: Die samestelling van elektroniese woordeboeke vir dieAfrikatale. Leksikograwe erken in toenemende mate die enorme moontlikhede van elektroniesewoordeboeke. Die groot vermoë en spoed wat kenmerkend is van elektroniese produkte,tesame met die bykomende tegnologie van soektogte en dataopsporing, berei die weg voor na 'nnuwe generasie woordeboeke wat ondenkbaar was in die era van gedrukte woordeboeke. Dit isverbasend om te sien hoeveel van die leksikograaf se grootste struikelblokke verdwyn in die elektroniesewoordeboek. Hierdie artikel sal eerstens probeer om 'n oorsig te gee oor die kenmerkendeeienskappe van elektroniese woordeboeke. Tweedens sal inskrywings vir die elektroniese woordeboekontwerp word as oplossing vir sommige van die dringendste lemmatiseringsprobleme watleksikograwe van Afrikatale by gedrukte woordeboeke teëkom.Sleutelwoorde: ELEKTRONIESE WOORDEBOEK, LEKSIKOGRAFIE, DATAOPSPORING,LEMMATISERING, CD-ROM, TOEGANGSROETE, OPSPRINGFUNKSIONALITEITE, OPSPRINGSKERMS,OPVOEDKUNDIGE VERMAAK, KRUISVERWYSING, INLIGTINGSHERWINNING,ENKODERING, DEKODERING, AFRIKATALE, NAVIGASIESTAAF.
How to Cite
Prinsloo, D. (1). The Compilation of Electronic Dictionaries for the African Languages. Lexikos, 11. https://doi.org/10.5788/11-0-845
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles