The Systematic Development of Wiegand's Metalexicography as Demonstrated in Kleine Schriften

  • Maria Smit Department of Music, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: ACTIONAL-SEMANTIC APPROACH, DICTIONARY RESEARCH, METALEXICOGRAPHY, SEMANTICS, TEXT THEORY, UNUSUAL TEXTS, USUAL TEXTS

Abstract

Abstract: This review article deals with the contents of the publication Kleine Schriften, a selection of articles written by Herbert Ernst Wiegand and compiled by Matthias Kammerer and Werner Wolski. It purports to illustrate the topics with which Wiegand engaged himself over the years, and his gradual development over a span of thirty years. Wiegand has written on many topics, but in this article mainly two aspects are discussed. Firstly, Wiegand's spelling out of an "actional-semantic approach" to lexicography is explained. He investigates the works of many authors, sometimes drawing on them, and sometimes refuting their arguments. Secondly, Wiegand's construction of a detailed text theory for lexicographical texts is discussed. Wiegand is one of the most important theoretical lexicographers of our time, and his suggestions towards metalexicographical terminology and distinctions form an essential part of present-day lexicographical practices and planning across the world.Keywords: ACTIONAL-SEMANTIC APPROACH, DICTIONARY RESEARCH, METALEXICOGRAPHY, SEMANTICS, TEXT THEORY, UNUSUAL TEXTS, USUAL TEXTSOpsomming: Die sistematiese ontwikkeling van Wiegand se metaleksikografie soos ge?llustreer in Kleine Schriften. Hierdie resensieartikel handel oor die inhoud van die publikasie Kleine Schriften, 'n seleksie van artikels geskryf deur Herbert Ernst Wiegand, en versamel deur Matthias Kammerer en Werner Wolski. Dit poog om die onderwerpe waarmee Wiegand homself deur die jare besig gehou het, aan te toon, en sy geleidelike ontwikkeling oor 'n verloop van dertig jaar. Wiegand het oor baie onderwerpe geskryf, maar in hierdie artikel word veral twee aspekte bespreek. Eerstens word Wiegand se uiteensetting van 'n "handelingsemantiese benadering" tot leksikografie verduidelik. Hy bestudeer die werk van baie skrywers, soms deur van hulle sienings te gebruik, en soms deur hulle te weerl?. Tweedens word Wiegand se opbou van 'n gedetailleerde teksteorie vir leksikografiese tekste bespreek. Wiegand is een van die belangrikste teoretiese leksikograwe van ons tyd, en sy voorstelle vir metaleksikografiese terminologie en onderskeidings vorm 'n noodsaaklike deel van hedendaagse leksikografiese praktyke en beplanning regoor die wêreld.Sleutelwoorde: GEWONE GEBRUIK, HANDELINGSEMANTIESE BENADERING, METALEKSIKOGRAFIE, ONGEWONE GEBRUIK, SEMANTIEK, TEKSTEORIE, WOORDEBOEKNAVORSING
How to Cite
Smit, M. (1). The Systematic Development of Wiegand’s Metalexicography as Demonstrated in Kleine Schriften. Lexikos, 12. https://doi.org/10.5788/12-0-776
Section
Resensieartikels/Review Articles