Compiling a Dictionary of an Unwritten Language: A Non-corpus-based Approach

  • Jacques van Keymeulen Department of Dutch Linguistics, Ghent University, Belgium
Keywords: LEXICOGRAPHY, UNWRITTEN LANGUAGE, DIALECT, REGIONAL DICTIONARY, FIELDWORK, GENERAL VOCABULARY, DUTCH, SOUTHERN DUTCH, FLEMISH, BRABANT DIALECT, LIMBURG DIALECT, THE NETHERLANDS, BELGIUM, SYSTEMATIC ARRANGEMENT, METHODOLOGY, QUESTIONNAIRE, INTERVIEW, WORD ATLAS, LANGUAGE VARIATION

Abstract

Abstract: In this article an account is given of the experience in fieldwork by the Dictionary of the Flemish Dialects (Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, WVD), Ghent University, Belgium. The focus is on the practical aspects with regard to methods of lexicographic fieldwork. It is main-tained that the analysis of 'metalinguistical conversations' with groups of respondents in which their lexicographic competence is explored, is a suitable way of collecting lexicographic data. Field-work by correspondence (questionnaires) can amplify and verify the data collected through inter-views.Keywords: LEXICOGRAPHY, UNWRITTEN LANGUAGE, DIALECT, REGIONAL DIC-TIONARY, FIELDWORK, GENERAL VOCABULARY, DUTCH, SOUTHERN DUTCH, FLEM-ISH, BRABANT DIALECT, LIMBURG DIALECT, THE NETHERLANDS, BELGIUM, SYSTEMA-TIC ARRANGEMENT, METHODOLOGY, QUESTIONNAIRE, INTERVIEW, WORD ATLAS, LANGUAGE VARIATION Samenvatting: Een woordenboek samenstellen van een ongeschreven taal: een niet-corpusgebaseerde benadering. In dit artikel wordt een verslag gegeven van de ervaringen met veldwerk van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), Universiteit Gent, België. De klemtoon ligt op de praktische aspecten met betrekking tot lexicografische veld-werkmethodes. Er wordt verdedigd dat de analyse van 'metalinguistische conversaties' met infor-mantengroepen, waarbij de lexicale competentie wordt geëxploreerd, een goede manier is om lexi-cografische gegevens te verzamelen. Veldwerk per correspondentie (vragenlijsten) kan de gege-vens die mondeling verzameld zijn, vervolledigen en controleren.Sleutelwoorden: LEXICOGRAFIE, ONGESCHREVEN TAAL, DIALECT, REGIONAAL WOORDENBOEK, VELDWERK, ALGEMENE WOORDENSCHAT, NEDERLANDS, ZUID-NEDERLANDS, VLAAMS, BRABANTS, LIMBURGS, NEDERLAND, BELGI�, SYSTEMATI-SCHE ORDENING, METHODOLOGIE, VRAGENLIJST, INTERVIEW, WOORDATLAS, TAAL-VARIATIE
How to Cite
van Keymeulen, J. (1). Compiling a Dictionary of an Unwritten Language: A Non-corpus-based Approach. Lexikos, 13. https://doi.org/10.5788/13-0-729
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles