The Implications of Culture for Dictionaries of the African Languages*

A.C. Nkabinde

Abstract


Abstract: This article attempts to show how culture or aspects thereof can be used to comple-ment linguistic and other information in the compilation of dictionaries of African languages. Some obstacles in the way of achieving this goal are identified and proposals made on how to deal with them. Although only some cultural aspects of a single language are examined, the conclusions are valid for cultural aspects of all African languages.

Keywords: CONTEXT, CULTURE, CORPUS, EUPHEMISM, FIGURATIVE LANGUAGE, HLONIPHA, KINSHIP TERMS, LEXICAL BORROWING, MULTILINGUALISM, SPEECH COM-MUNITY, STANDARD ZULU, TABOO

Opsomming: Die implikasies van kultuur vir woordeboeke van die Afri-katale. Hierdie artikel probeer om aan te toon hoe kultuur of aspekte daarvan gebruik kan word om taalkundige en ander inligting aan te vul by die samestelling van woordeboeke van die Afrika-tale. 'n Aantal struikelblokke op die weg om hierdie doel te bereik, word geïdentifiseer en voor-stelle gemaak oor hoe om hulle te hanteer. Alhoewel slegs sommige kulturele aspekte van 'n enkele taal ondersoek word, is die gevolgtrekkings geldig vir kulturele aspekte van alle Afrikatale.

Sleutelwoorde: EUFEMISME, FIGUURLIKE TAAL, HLONIPHA, KONTEKS, KORPUS, KULTUUR, LEKSIKALE ONTLENING, TAALGEMEENSKAP, TABOE, STANDAARDZOELOE, VEELTALIGHEID, VERWANTSKAPSTERME


Keywords


CONTEXT; CULTURE; CORPUS; EUPHEMISM; FIGURATIVE LANGUAGE; HLONIPHA; KINSHIP TERMS; LEXICAL BORROWING; MULTILINGUALISM; SPEECH COM-MUNITY; STANDARD ZULU; TABOO

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/13-0-728

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help