Die hantering van teenoorgesteldheid in enkele tipes woordeboeke, toegelig met Afrikaanse voorbeelde

Anna Nel Otto

Abstract


Opsomming: Hoewel teenoorgesteldheid tot dusver deur baie leksikograwe as 'n bonus
beskou is in die meeste tipes woordeboeke, word in hierdie artikel aangevoer dat hul insluiting
verpligtend behoort te wees in aanleerderwoordeboeke en dat dit ook van groot nut kan wees in
verskeie ander tipes woordeboeke. Eers word 'n uiteensetting gegee van verskillende tipes teenstellingsverhoudings.
Daarna word die hantering van teenoorgesteldheid toegelig met Afrikaanse
voorbeelde, in drie tipes woordeboeke bespreek met betrekking tot twee kategorie?: inligting in die
toeligtingsgedeelte en in die alfabetiese gedeelte.
Met verwysing na die pluspunte sowel as die tekortkominge in die bespreekte woordeboeke,
word voorstelle ter verbetering van die hantering van teenoorgesteldheid in hierdie woordeboeke
gemaak, bv.: (1) die term teenoorgesteldheid behoort duidelik omskryf te word in die toeligtingsgedeelte,
(2) die leksikale items waarby teenoorgesteldes aangedui kan word, behoort as lemmas
op hulle alfabetiese plekke opgeneem te word, (3) die teenoorgesteldes van hierdie lemmas behoort
by di? lemmas aangedui te word, en (4) die mees frekwente teenoorgesteldes kan deur middel van
korpusontleding ge?dentifiseer word.

Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, ALFABETIESE GEDEELTE, ANTONIMIE,DEFINI?RING, EENTALIGE WOORDEBOEK, KRUISVERWYSINGS, LEKSIKOGRAFIE,
LEMMA, SEMANTIESE OPPOSISIE, TEENOORGESTELDHEID, TOELIGTINGSGEDEELTE,
TWEETALIGE WOORDEBOEK

Abstract: The Treatment of Opposites in a Few Types of Dictionaries, Illustrated
by Afrikaans Examples. Although lexical items indicating semantic opposition
have, until now, been regarded by many lexicographers as a bonus in most types of dictionaries, it
is argued in this article that their inclusion should be compulsory in learner's dictionaries and that
it can also be of great value in many other types of dictionaries. First an exposition is given of different
types of semantic opposition. Then the treatment of opposition illustrated by Afrikaans
examples, is discussed in three types of dictionaries by looking at two categories: the information in
the usage guide and in the alphabetical part.
With reference to the strong points as well as the shortcomings in the discussed dictionaries,
suggestions are made for the improvement of the treatment of semantic opposition in these dictionaries,
e.g. (1) the term semantic opposition should be clearly defined in the usage guide, (2) the lexical items indicating semantic opposition should be recorded in their alphabetical places as
lemmata, (3) the opposites should be indicated at these lemmata, and (4) the most frequent opposites
can be identified by using a corpus analysis.

Keywords: ALPHABETICAL PART, ANTONYMY, ANTONYMOUS RELATIONS, BILINGUALDICTIONARY, CROSS-REFERENCES, DEFINING, LEARNER'S DICTIONARY, LEMMA,LEXICOGRAPHY, MONOLINGUAL DICTIONARY, SEMANTIC OPPOSITION, USAGE GUIDE

Keywords


ALPHABETICAL PART; ANTONYMY; ANTONYMOUS RELATIONS; BILINGUAL DICTIONARY; CROSS-REFERENCES; DEFINING; LEARNER'S DICTIONARY; LEMMA; LEXICOGRAPHY; MONOLINGUAL DICTIONARY; SEMANTIC OPPOSITION; USAGE GUIDE

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/16-0-654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help