A New Way to Lemmatize Adjectives in a User-friendly Zulu–English Dictionary

Gilles-Maurice de Schryver

Abstract


Abstract: Traditionally, Zulu adjectives have been lemmatized under their stems only. In this research article, an in-depth analysis is undertaken to make a case for the lemmatization of all frequent adjectival forms with their adjective concords rather. It is shown that the supposed explosion in size of the dictionary may be contained within a corpus-driven Sinclairian framework. The advantages of such a word-like treatment far outnumber the generalizations that have hitherto characterized the lexicographic treatment of adjectives in Zulu. The study is supported by ample dictionary extracts from a Zulu–English dictionary project aimed at junior users. Comparisons with existing dictionaries and textbook data are also made.

Keywords: LEXICOGRAPHY, LINGUISTICS, GRAMMAR, DICTIONARY, BILINGUAL,CORPUS, LEMMATIZATION, FREQUENCY, ZULU (ISIZULU), ENGLISH, ADJECTIVE,ADJECTIVE STEM, QUALIFICATIVE ADJECTIVE, COPULATIVE ADJECTIVE, USER-FRIENDLY,REAL EXAMPLE, COLLOCATION, COMBINATION, DERIVATION, IDIOMATIC USE,SEMANTIC PROSODY

Samenvatting: Een nieuwe manier om adjectieven te lemmatiseren in eengebruiksvriendelijk Zoeloe–Engels woordenboek. Traditioneel worden adjectievenin Zoeloe enkel onder hun stam gelemmatiseerd. In dit onderzoeksartikel wordt een grondigeanalyse uitgevoerd met het oog op de invoering van een nieuwe methode waarbij alle frequenteadjectieven met hun adjectiefschakel in het woordenboek worden geplaatst. Er wordt aangetoond datde vooronderstelde explosie in grootte van het woordenboek beperkt kan worden binnen een corpusgedrevenSinclairiaans kader. De voordelen van zo een woordachtige behandeling overstijgenruimschoots de veralgemeningen die totnogtoe de lexicografische behandeling van adjectieven inZoeloe hebben gekarakteriseerd. De studie wordt ondersteund door een groot aantal passages uiteen Zoeloe–Engels woordenboekproject gericht op jonge gebruikers. Vergelijkingen met bestaandewoordenboeken, alsook handboeken worden ook gemaakt.

Sleutelwoorden: LEXICOGRAFIE, LINGUÏSTIEK, GRAMMATICA, WOORDENBOEK,TWEETALIG, CORPUS, LEMMATISATIE, FREQUENTIE, ZOELOE, ENGELS, ADJECTIEF,ADJECTIEF STAM, KWALIFICEREND ADJECTIEF, COPULATIEF ADJECTIEF, GEBRUIKSVRIENDELIJK,ECHT VOORBEELD, COLLOCATIE, COMBINATIE, AFLEIDING, IDIOMATISCHGEBRUIK, SEMANTISCHE PROSODIE


Keywords


LEXICOGRAPHY; LINGUISTICS; GRAMMAR; DICTIONARY; BILINGUAL;CORPUS; LEMMATIZATION; FREQUENCY; ZULU (ISIZULU); ENGLISH; ADJECTIVE;ADJECTIVE STEM; QUALIFICATIVE ADJECTIVE; COPULATIVE ADJECTIVE; USER-FRIENDLY;REAL EXAMPLE; COLLOCATION; COMBINATION; DERIVATION

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/18-0-477

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help