Keeping in Touch. A Survey of Lexicography Periodicals

  • R.R.K. Hartmann Exeter, United Kingdom
Keywords: LEXICOGRAPHY PERIODICALS, READERS' NEEDS, BIBLIOGRAPHIC TREATMENT

Abstract

Abstract: Journals and other serial publications are important to the work of lexicographers, so it is necessary to know what is available. On the basis of a list of 40 periodicals of relevance to lexicography, a comparative summary is attempted to give an impression of the major topics treated and formats used, including some desiderata for future improvements.Keywords: LEXICOGRAPHY PERIODICALS, READERS' NEEDS, BIBLIOGRAPHIC TREATMENTOpsomming: Om in voeling te bly. 'n Oorsig van leksikografietydskrifte. Tydskrifte en ander periodieke publikasies is belangrik vir leksikograwe se werk, dus is dit nood-saaklik om te weet wat beskikbaar is. Aan die hand van 'n lys van 40 tydskrifte wat tersaaklik is vir die leksikografie, is 'n kort vergelykende oorsig onderneem om 'n indruk te kry van die hoof-onderwerpe wat behandel en die formate wat gebruik word, insluitende 'n aantal tekortkominge vir toekomstige verbetering.Sleutelwoorde: LEKSIKOGRAFIETYDSKRIFTE, LESERSBEHOEFTES, BIBLIOGRAFIESE BEHANDELING
How to Cite
Hartmann, R. (1). Keeping in Touch. A Survey of Lexicography Periodicals. Lexikos, 19. https://doi.org/10.5788/19-0-446
Section
Leksiko-opname / Lexicosurvey