Lexikos at Eighteen: An Analysis

  • Gilles-Maurice de Schryver Department of African Languages and Cultures, Ghent University, Ghent, Belgium; Xhosa Department, University of the Western Cape, Bellville, Republic of South Africa; and TshwaneDJe HLT, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: LEXIKOS, LEXICOGRAPHY, METALEXICOGRAPHY, DICTIONARIES, LEXICOGRAPHERS, METADATA DATABASE, TEXT CORPUS, CONTRIBUTIONS, CONTRIBUTORS, AFFILIATIONS, STATISTICS, TRENDS, ENGLISH, AFRIKAANS, BANTU

Abstract

Abstract: At eighteen, Lexikos became a major player in the field of linguistics, by being awarded an Im-pact Factor. This article presents a double analysis of the foundation that led to this success. On the one hand a thorough statistical study is undertaken with regard to all contributors and their contributions to Lexikos. To this end a metadata database was designed, with the aim to answer the question: 'Who publishes what type of material from where and when?' On the other hand a content analysis is carried out which focuses on the actual topics (i.e. 'keywords') in Lexikos. To this end an all-inclusive text corpus containing all the Lexikos material was built, with the aim to answer the question: 'What are the major trends in Lexikos?'Keywords: LEXIKOS, LEXICOGRAPHY, METALEXICOGRAPHY, DICTIONARIES, LEXICOGRAPHERS,METADATA DATABASE, TEXT CORPUS, CONTRIBUTIONS, CONTRIBUTORS,AFFILIATIONS, STATISTICS, TRENDS, ENGLISH, AFRIKAANS, BANTUSamenvatting: Lexikos op achttienjarige leeftijd: Een analyse. Op achttienjarigeleeftijd werd Lexikos een speler van wereldformaat binnen de linguïstiek, door het behalenvan een Impact Factor. Dit artikel stelt een dubbele analyse voor van de grondslag die tot ditsucces leidde. Aan de ene kant wordt een gedetailleerde statistische studie ondernomen met betrekkingtot alle auteurs en hun bijdragen tot Lexikos. Daarvoor werd een metadata-databasis ontworpen,waarmee de volgende vraag wordt beantwoord: 'Wie publiceert welk soort materiaal, vanwaaruit en wanneer?' Aan de andere kant wordt een inhoudsanalyse uitgevoerd die zich toespitstop de feitelijke onderwerpen (m.n. 'sleutelwoorden') in Lexikos. Daarvoor werd een alles-inclusieftekstcorpus met al het Lexikos materiaal gebouwd, waarmee de volgende vraag wordt beantwoord:'Wat zijn de voornaamste trends in Lexikos?'Sleutelwoorden: LEXIKOS, LEXICOGRAFIE, METALEXICOGRAFIE, WOORDENBOEKEN,LEXICOGRAFEN, METADATA-DATABASIS, TEKSTCORPUS, BIJDRAGEN, AUTEURS,AFFILIATIES, STATISTIEKEN, TRENDS, ENGELS, AFRIKAANS, BANTOE
How to Cite
de Schryver, G.-M. (1). Lexikos at Eighteen: An Analysis. Lexikos, 19. https://doi.org/10.5788/19-0-445
Section
Leksiko-opname / Lexicosurvey