A Perspective on the Lexicographic Value of Mega Newspaper Corpora — The Case of Afrikaans in South Africa

D.J. Prinsloo

Abstract


Abstract: The aim of this article is to assess the potential use of a mega newspaper corpus, the Media24 archive, in the absence of large balanced and representative corpora, for the compilation of major general dic-tionaries for Afrikaans. Firstly, an evaluation of Media24 against the lemmalists of both a major single-vol-ume and a multi-volume monolingual dictionary for Afrikaans is undertaken to determine to what extent Media24 correlates with the lemmalists of major dictionaries. Secondly, the strength/suitability of Media24 for lemma selection in categories other than newspapers is evaluated. Finally, it is determined what the con-tribution could be of Media24 to lexical sense distinction, selection of examples of usage, and typical colloca-tions.

Keywords: AFRIKAANS, MEDIA24 ARCHIVE, NEWSPAPER CORPORA, BALANCED CORPORA, REPRESENTATIVE CORPORA, WORD/LEXICOGRAPHIC/LEXICAL SENSE DIS-TINCTION, LEMMALIST, CORPUS DESIGN

Opsomming: 'n Perspektief op die leksikografiese waarde van megakoe-rantkorpusse — Die geval van Afrikaans in Suid-Afrika. Die doel van hierdie arti-kel is om die bruikbaarheid van 'n megakoerantkorpus, die Media24-argief, te bepaal in die afwe-sigheid van groot, gebalanseerde en verteenwoordigende korpusse vir die samestelling van omvat-tende algemene woordeboeke vir Afrikaans. Eerstens word 'n evaluering van Media24 gedoen deur dit met die lemmalyste van 'n groot omvattende enkelvolume-, en 'n multivolumewoorde-boek van Afrikaans te vergelyk, ten einde te bepaal tot watter mate Media24 met die lemmalyste van groot woordeboeke korreleer. Tweedens word die gewig/toepaslikheid van Media24 vir lem-maseleksie uit kategorieë wat koerante uitsluit, geëvalueer. Ten slotte word bepaal wat die bydrae van Media24 kan wees tot leksikale betekenisonderskeiding, keuse van gebruiksvoorbeelde en tipiese kollokasies.

Sleutelwoorde: AFRIKAANS, MEDIA24-ARGIEF, KOERANTKORPUSSE, GEBALAN-SEERDE KORPUSSE, VERTEENWOORDIGENDE KORPUSSE, WOORD/LEKSIKOGRAFIESE/ LEKSIKALE BETEKENISONDERSKEIDING, LEMMALYS, KORPUSONTWERP


Keywords


AFRIKAANS; MEDIA24 ARCHIVE; NEWSPAPER CORPORA; BALANCED CORPORA; REPRESENTATIVE CORPORA; WORD/LEXICOGRAPHIC/LEXICAL SENSE DIS-TINCTION; LEMMALIST; CORPUS DESIGN

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/19-0-437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help