Terminologiebestuur in Suid- Afrika: 'n Ideaalmodel

Dina Ferreira, Theodorus Du Plessis

Abstract


OPSOMMING: Die nuwe taalbestel in Suid-Afrika het tot gevolg gehad dat die ontwikkeling, die uitbouing, die bestuur en ook die verspreiding van terminologiese inligting in elf amptelike tale gedoen moet word. 'n Veranderde terminologiebestuursprogram moet derhalwe daargestel word om aan die behoeftes van 'n nuwe terminologiegemeenskap te voldoen. So 'n model sou ideaal gesien binne die Nasionale Taaldiens se Terminologiekoördineringsafdeling geïmplementeer kon word. In die eerste gedeelte van hierdie artikel word 'n model voorgestel van hoe terminologiebestuur suksesvol binne 'n terminologiebestuursentrum aangepak kan word. In die tweede gedeelte van die artikel word die implikasies van die model in die Suid-Afrikaanse situasie verreken om vas te stel hoe die terminologiebestuursprogram aangepas sou kon word om aan die eise van die nuwe taalbestel te voldoen en om die nuwe teikengroep(e) voldoende te bereik.

Sleutelwoorde: AMPTELIKE TALE, BEPLANNING EN KOÖRDINERING, DISSEMINERING, EVALUERING, GEMARGINALISEERDE TALE, INHEEMSE TALE, IMPLEMENTERING, MEERTALIGE TERMINOLOGIEBESTUURSISTEEM, NAVORSING, ONTWIKKELENDE TALE, ONTWIKKELDE TALE, OPLEIDING, STANDAARDISERING, TERMBANK, TERMINOLOGIE, TERMINOLOGIEBESTUURSENTRUM, TERMINOLOGIEBESTUURSPROGRAM, TERMINOLOGIEONTWIKKELING, TERMINOLOGIEWERK

ABSTRACT: Terminology Management in South Africa: An Ideal Model. The new language dispensation in South Africa has resulted in the development, the elaboration, the manangement and the dissemination of terminological information in eleven official languages. A modified terminology management program must be created for the needs of a new terminology community. Such a model should ideally be implemented at the Terminology Coordination Section of the National Language Service. In the first section of this article a model is proposed for successful terminology management within a terminology management centre. In the second section of the article the implication of the model is explicated within the South African situation to establish how the terminology management program should be adjusted to satisfy the needs of the new language dispensation as well as how to adequately reach the intended target group(s).

 


Keywords


DEVELOPED LANGUAGES; DEVELOPING LANGUAGES; DISSEMINATION; EVALUATION; IMPLEMENTATION; INDIGENOUS LANGUAGES; MARGINALISED LANGUAGES; MULTILINGUAL TERMINOLOGY MANAGEMENT SYSTEM; OFFICIAL LANGUAGES; PLANNING AND COORDINATION; RESEARCH; STANDARDISATION

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/20-0-159

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help