Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands

  • Evie Coussé Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent
Keywords: CORPUS, CORPUS COLLECTION, CORPUS METHODOLOGY, DIGITALIZING, CHANCELLERY TEXTS, NARRATIVE TEXTS, HISTORICAL LINGUISTICS, DUTCH, MIDDLE DUTCH, DUTCH DIALECTS

Abstract

Samenvatting: In deze bijdrage wordt een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands voorgesteld dat historische teksten uit verschillende bestaande bronnenverzamelingen samenbrengt tot een methodologisch verantwoorde steekproef die de gehele geschiedenis van het Nederlands overspant. Het compilatiecorpus bestaat uit twee deelcorpora die elk een stuk van de gehele tijdspanne bestrijken en die elk één bepaald type taalgebruik weerspiegelen. Het deelcorpus ambtelijke teksten beoogt het regionaal gekleurde taalgebruik te representeren dat typisch is voor de geschreven taal uit de middeleeuwen en bevat een selectie van lokale ambtelijke teksten uit de drie dialectstreken Vlaanderen, Brabant en Holland voor de tijdspanne van 1250 tot 1800. Het deelcorpus narratieve teksten beoogt dan weer het geschreven taalgebruik in Holland evenwichtig te representeren vanaf het einde van de zestiende eeuw tot vandaag. De evenwichtige samenstelling van het compilatiecorpus maakt het mogelijk om taalveranderingen ononderbroken in de tijd en ruimte te volgen vanaf het vroegste Nederlands tot vandaag.Sleutelwoorden: CORPUS, CORPUSVERZAMELING, CORPUSMETHODOLOGIE, DIGITALISERING, AMBTELIJKE TEKSTEN, NARRATIEVE TEKSTEN, HISTORISCHE TAALKUNDE, NEDERLANDS, MIDDELNEDERLANDS, NEDERLANDSE DIALECTENABSTRACT: A Digital Compilation Corpus Historical Dutch. In this article, a digital compilation corpus of historical Dutch is presented that brings together historical texts from different source collections in a methodologically motivated sample spanning the whole history of Dutch. The compilation corpus consists of two subcorpora which each covers a part of the complete time span and which each reflects one type of specific language use. The subcorpus of chancellery texts aims to represent the regionally coloured language use typical of the written language of the Middle Ages and contains a selection of local chancellery texts from the three dialect regions Flanders, Brabant and Holland for the time span from 1250 to 1800. The subcorpus of narrative texts aims to give a balanced representation of the written language use in Holland from the end of the sixteenth century to the present day. The balanced composition of the compilation corpus enables the user to follow language changes uninterruptedly in time and space from the earliest Dutch to the present day.
Published
2011-10-20
How to Cite
Coussé, E. (2011). Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands. Lexikos, 20. https://doi.org/10.5788/20-0-136
Section
Artikels/Articles