A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers

  • Montse Corrius Departament de Llengües, Ciències Socials i Jurídiques, Universitat de Vic
  • Dídac Pujol Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra
Keywords: FOREIGN LANGUAGE LEARNING, BILINGUALISED DICTIONARIES, ILLUSTRATIONS, GLOCALISATION, PEDAGOGICAL DEFINITIONS, CATALAN LEARNERS OF ENGLISH, LEXICOGRAPHY

Abstract

ABSTRACT: In view of the benefits of both monolingual and bilingual dictionaries, a new type of dictionary which combines the strong points of a monolingual learner's dictionary with those of a bilingual dictionary was designed and introduced into some Catalan primary and secondary schools: the Easy English Dictionary with a Catalan–English Vocabulary. This article looks in detail at this new kind of dictionary: its philosophy, the way it functions, its advantages over other kinds of dictionaries and the fact that the monolingual part is specifically aimed at Catalan learners of English. Additionally, the article deals with the pedagogical functions of illustrations as well as the adequacy of the dictionary to the lexical needs and requirements of Catalan learners of English in primary and secondary education.OPSOMMING: 'n Tweetalig verklarende Engelse woordeboek vir sprekers van Katalaans. Gesien die voordele van sowel eentalige as tweetalige woordeboeke, is 'n nuwe soort woordeboek wat die sterk punte van 'n eentalige aanleerderswoordeboek met dié van 'n tweetalige woordeboek kombineer, ontwerp en ingevoer in sekere Katalaanse primêre en sekondêre skole: die Easy English Dictionary with a Catalan–English Vocabulary. Hierdie artikel kyk in besonderhede na dié nuwe soort woordeboek: sy filosofie, die manier waarop dit funksioneer, sy voordele bo ander soorte woordeboeke en die feit dat die eentalige deel spesifiek gerig is op Katalaanse aanleerders van Engels. Daarbenewens behandel die artikel die opvoedkundige funksies van illustrasies, asook die leksikale behoeftes en vereistes van Katalaanse aanleerders van Engels in die primêre en sekondêre onderwys.Sleutelwoorde: VREEMDETAALAANLEER, TWEETALIG VERKLARENDE WOORDEBOEKE, ILLUSTRASIES, GLOKALISERING, OPVOEDKUNDIGE DEFINISIES, KATALAANSE AANLEERDERS VAN ENGELS, LEKSIKOGRAFIE
Published
2011-10-20
How to Cite
Corrius, M., & Pujol, D. (2011). A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers. Lexikos, 20. https://doi.org/10.5788/20-0-135
Section
Artikels/Articles