Zhang, Yuanwen. “Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century.”. Lexikos 34, no. 1 (June 6, 2024): 213-217. Accessed July 23, 2024. https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1907.