Claassen, Dané. “’n Evaluasie Van Pharos Aanleerderwoordeboek Vir skole/Learner’s Dictionary for Schools En Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse Taalverwerwingskursus Op Universiteitsvlak”. Lexikos 25, no. 1 (November 19, 2015). Accessed July 20, 2024. https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1290.