Lexikos, L. “D.C. Hauptfleisch 14 Maart 1926 – 14 Junie 2008”. Lexikos, Vol. 18, 1, doi:10.5788/18-0-496.