Mheta, G. “The Treatment of Encyclopedic Information in Duramazwi ReMimhanzi”. Lexikos, Vol. 19, no. 1, 1, doi:10.5788/19-1-186.