Claassen, D. “’n Evaluasie Van Pharos Aanleerderwoordeboek Vir skole/Learner’s Dictionary for Schools En Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse Taalverwerwingskursus Op Universiteitsvlak”. Lexikos, Vol. 25, no. 1, Nov. 2015, doi:10.5788/25-1-1290.