Lexikos, L. “Lexkos 15”. Lexikos, Vol. 15, 1, doi:10.5788/15-0-1195.