[1]
A. N. Otto, “Tweetalige Frasewoordeboek/Bilingual Phrase Dictionary: ’n Fokus op funksies en enkele probleemareas”, Lex, vol. 11, 1.