[1]
F. Ponelis, “G.J. van Wyk (Tegn. Red.), A.E. Cloete, A. Jordaan, H.C. Liebenberg en H.J. Lubbe. Etimologiewoordeboek van Afrikaans (eerste fase).”, Lex, vol. 12, 1.