[1]
W. J. Pienaar, “Logistiek: Die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan in hedendaagse gebruik”, Lex, vol. 12, 1.