[1]
F. de Foglio and H. Lubbe, “’n Praktiese benadering tot die samestelling van ’n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar”, Lex, vol. 12, 1.