[1]
E. Chabata, “An Advanced Dictionary? Similarities and Differences between Duramazwi ReChiShona and Duramazwi Guru ReChiShona *”, Lex, vol. 12, 1.