[1]
G. King and C. Steyn, “Reino Ottermann en / and Maria Smit, Hoofredakteurs / Chief editors, bygestaan deur / assisted by Izak Grové, Winfried Lüdemann, Hein-rich van der Mescht en / and Caroline van Niekerk. Suid-Afrikaanse Musiekwoordeboek/South African Music Dictionary.”, Lex, vol. 13, 1.