[1]
C. Swart, “Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in ’n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*”, Lex, vol. 13, 1.