[1]
R. H. Gouws, “Aspekte van mikrostrukturele ver-skeidenheid en inkonsekwentheid in woordeboeke”, Lex, vol. 13, 1.