[1]
S. Marx, “W.F.J. Steenkamp en/and H.J.J. Reynders (Hoofredakteurs/Chief Edi-tors. Ekonomiese en Bedryfswoordeboek: Engels–Afrikaans/Dictionary of Eco-nomics and Business: English–Afrikaans”, Lex, vol. 15, Oct. 2011.