[1]
J. Luther, “Laat ons boeke vat. Illustrasie van die nut van ’n leesprogram in ’n era van korpusleksikografie met aanbevelings vir die <i>Woordeboek van die Afrikaanse Taal</i&gt;”, Lex, vol. 32, no. 3, pp. 144-165, Dec. 2022.