[1]
H. Fourie Blair, “Ekwivalentverhoudings in tweetalige woordeboeke: Implikasies vir die databasis van ’n elektroniese tweetalige woordeboek van Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Afrikaans”, Lex, vol. 25, no. 1, Nov. 2015.