[1]
D. Claassen, “’n Evaluasie van Pharos Aanleerderwoordeboek vir skole/Learner’s Dictionary for Schools en Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in ’n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak”, Lex, vol. 25, no. 1, Nov. 2015.