[1]
P. Swanepoel, “Polisemie in die woordeboek --- ’n kognitiewe perspektief”, Lex, vol. 1, no. 1, 1.