[1]
A. Beyleveld and G. van Jaarsveld, “Taalseksisme as ’n vorm van eensydige leksikografie”, Lex, vol. 1, no. 1, 1.