[1]
P. Swanepoel, “Op soek na ’n adekwate linguistiese teorie vir die begronding van die leksikografieteorie en -praktyk --- die kognitiewe grammatika as ’n moontlike alternatief”, Lex, vol. 2, no. 1, 1.