[1]
A. N. Otto, “<i>Tweetalige Aanleerderswoordeboek. Bilingual Learner’s Dictionary</i&gt;”, Lex, vol. 4, no. 1, 1.