Lexikos, L. (2012) “Lexikos 9”, Lexikos, 9(1). doi: 10.5788/9-1-908.