Chabata, E. (1) “An Advanced Dictionary? Similarities and Differences between Duramazwi ReChiShona and Duramazwi Guru ReChiShona *”, Lexikos, 120. doi: 10.5788/12-0-763.