Swart, C. (1) “Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in ’n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*”, Lexikos, 130. doi: 10.5788/13-0-734.