Lexikos, L. (2012) “Lexikos 21”, Lexikos, 21(1). doi: 10.5788/21-1-59.