Lexikos, L. (2012) “Lexikos 18”, Lexikos, 180. doi: 10.5788/18-0-503.