Botha, W. (2012) “Dr J.C.M.D. du Plessis Editor of Lexikos 1997 to 2010”, Lexikos, 21(1). doi: 10.5788/21-1-48.