Marx, S. (2011) “W.F.J. Steenkamp en/and H.J.J. Reynders (Hoofredakteurs/Chief Edi-tors. Ekonomiese en Bedryfswoordeboek: Engels–Afrikaans/Dictionary of Eco-nomics and Business: English–Afrikaans”, Lexikos, 150. doi: 10.5788/15-0-29.