Lexikos, L. (2022) “Lexikos 32(3)”, Lexikos, 32(3). doi: 10.5788/32-3-1739.