Luther, J. (2022) “Laat ons boeke vat. Illustrasie van die nut van ’n leesprogram in ’n era van korpusleksikografie met aanbevelings vir die <i>Woordeboek van die Afrikaanse Taal</i&gt;”, Lexikos, 32(3), pp. 144-165. doi: 10.5788/32-3-1735.